Thứ 7, ngày 24 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Hình ảnh trao học bổng NH: 2015 – 2016.

hoc bong

Nhằm trợ duyên cho các em học sinh ở vùng quê hiếu học có điều kiện đến trường. Nhân đầu năm học mới gia đình Phật tử Minh Tấn, hỗ trợ học phí năm học 2015 – 2016 cho các em học sinh Phật tử tại trường PTTH Châu Thành 1 và trường tiểu học Nha Mân – Đồng Tháp. Sau đây là một số hình ảnh:

1n

2n

3n

4n

5n

6n

7n

7m

8n

9n

10n

11m

11n

12n

13n

14n

15n

16n

17n

18n

◊-◊————————————————————-◊-◊

 

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
1035154
Total Visit : 933466
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=7%2BJZvvVHzj2jzVC7jwkzVEiibPd8qp3o7z4gRiKykbH4yqYaBEGcHCcFrVFiasv3axkf4Y6hwEAtx5xT53r7Rj8ewpOWVoSCYIvulYf1QWyJTrllou5MEO5yPaXYytTUEIGeeIhm6XUVHu0Jea2UIC%2Fp3Ya85hLGFCuDvaHptDk%3D&prvtof=3ygjoPxvZQJWBIHOjZV8Q1rlLLa43eAT3dHorRoGJlY%3D&poru=SRpVXgL2hXiXskrgrMnnPga7uey83EPrUqHxTRYS3L3%2FxPa%2BACFnAg1M8UGXx2rVrzksAdwR6ZR3dNHQyU8tOA%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>