Thứ 7, ngày 02 tháng 12 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Niềm tin bất diệt vào Phật Pháp.

Niem tin

Vạn sự khởi từ tâm “12 duyên lành trong cuộc sống”

1/ Được sinh ra trong một gia đình tử tế, đàng hoàng, trong sạch, thanh liêm.

2/ Được bố mẹ để lại cho của cải.

3/ Có sức khỏe tốt và được nuôi ăn học đến nơi đến chốn.

4/ Được gặp Thầy hiền, bạn tốt.

5/ Được làm công việc chân chính mà mình yêu thích.

6/ Được làm việc trong môi trường trong lành.

7

7/ Gặp được người bạn đời chung thủy và thuận vợ thuận chồng.

8/ Sinh ra được những đứa con khỏe mạnh, có tư chất thông minh, hiền thảo.

9/ Biết đi chùa lễ Phật, biết nương tựa vào Tam Bảo.

10/ Gặp được các bậc minh sư chỉ cho con đường Chính pháp mà tu.

11/ Quy tụ được các đạo hữu cùng chí hướng, mộ đạo và biết sống hòa ái, yêu thương.

12/ Biết làm việc phước đức, giúp người, giúp đời.

Cuộc sống vốn như con tạo xoay vần, duyên đến rồi duyên lại đi, lành hay dữ đều do từ ta mà ra cả. “Vạn sự khởi từ tâm”, nên biết điều đó. Muốn có duyên lành, hãy thận trọng trước khi gieo giống!

(Ngọc Lan St)

◊-◊—————————————————————-◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
328438
Total Visit : 226750