Thứ 7, ngày 02 tháng 12 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Sức mạnh Khen ngợi.

Suc manhThích Thiện Phước

Nghe nói Thiền sư Huệ Khôi có lần ngồi thiền trong động, thì có một con quỉ không đầu đi đến. Nếu như người thường thấy thì nhất định sẽ sợ hồn quỉ nhập vào thân, nhưng Thiền sư Huệ Khôi vẫn không thay đổi sắc mặt, nói với quỉ không đầu rằng: “Ngươi vốn là quỉ không đầu, cho nên không biết nhức đầu, thật là cảm thấy dễ chịu”.

Quỉ không đầu sau khi nghe xong liền biến mất.

Lại có lần trong động của Thiền sư Huệ Khôi xuất hiện một con quỉ không có mình mà lại có tay chân, Thiền sư Huệ Khôi nói với quỉ không mình rằng: “Ngươi không có mình cho nên không biết cái đau về ngũ tạng lục phủ, đây thật là hạnh phúc”. Quỉ không đầu khi nghe xong đột nhiên biến mất.

Như thế con quỉ không miệng xuất hiện tới trước mặt, Thiền sư Huệ Khôi nói: “Không có miệng thì tốt lắm, tránh được tội nghiệp ác khẩu hai lưỡi”.

Quỉ không có mắt hiện ở trước mặt, Thiền sư Huệ Khôi nói: “Ngươi không có mắt thì rất tốt, tránh được tâm phiền não khi nhìn”.

Quỉ không tay xuất hiện, Thiền sư Huệ Khôi liền nói: “Ngươi không có tay thì rất tốt, tránh được tội trộm cắp đánh người…” Ít lâu sau những hồn quỉ không còn xuất hiện đến trước Thiền sư Huệ Khôi nữa.

a

Đây thật là gặp người nói chuyện người, thấy quỉ nói chuyện quỉ. Đây không phải vì châm biếm để lý luận, ai có thể nghĩ được, ngay cả quỉ cũng vui mừng khi được người khen ngợi.

Tâm mà thường hay khen ngợi người khác là một tâm trạng lành mạnh. Còn người mà hay khen ngợi người khác thì có thể khẳng định là một người có trí tuệ siêu phàm, rộng lượng.

 

◊-◊——————————————————————-◊-◊

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
328435
Total Visit : 226747